Хайх үгээ оруулна уу..

Руселпром групп нь нам болон өндөр хүчдлийн цахилгаан хөдөлгүүрүүдээс гадна ВСГ, ГС, СГВ, СМ, СМВ, СГД, СГ3, СГ, ГСБ, СГ2, СГДМ, ТПС, ТПСМ, СГТ маркийн генераторууд, трансформатор болон реакторууд, цахилгаан тээврийн хэрэгслийн тоног төхөөрөмж, цахилгаан шат болон цахилгаан машины удирдлагын системийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Хамтран ажиллагч байгууллагууд