Хайх үгээ оруулна уу..

Руселпром группын өндөр хүчдэлийн хөдөлгүүрүүд нь 50Гц болон 60Гц давтамжтай эрчим хүчний сүлжээнд 3000 – 11000В тэжээлийн хүчдэлээр ажиллах боломжтой. Эдгээр цахилгаан хөдөлгүүрүүд нь төрөл бүрийн хөргөлтийн систем болон хамгаалалтын зэрэгтэйгээр үйлдвэрлэгдэнэ. Өндөр хүчдлийн цахилгаан хөдөлгүүрүүд нь насжилт урт, цахилгаан эрчим хүчний үзүүлэлт өндөр, ашиглалт болон засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар, алдагдал багатай байдаг.

Өндөр хүчдэлийн хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлт

Тэжээлийн хүчдэл     3000/6000/10000/ Бусад [В]

Чадал                          160 – 10000 [кВт]

Эргэлтийн хурд          3000 – 75 [эрг/мин]

Оврийн хэмжээ         355 – 1800 [мм]

image002

Хамтран ажиллагч байгууллагууд