Хайх үгээ оруулна уу..

Руселпром групп нь нам хүчдэлийн асинхрон хөдөлгүүрүүдийг ГОСТ Р болон CENELEC стандартын дагуу ялангуяа дэлбэрэлтэнд тэсвэртэй болон тусгай зориулалтын хөдөлгүүрүүдийг үйлдвэрлэдэг. Цахилгаан хөдөлгүүрүүдийн төрөл тус бүр нь хүчин чадал, хурд, тэжээлийн хүчдэл,  болон загвар хийцийн өргөн сонголттой. Орчин үеийн техникийн дэвшил, өндөр чанар бүхий материал, эд ангиудын тусламжтайгаар цахилгаан хөдөлгүүрийг ашиглалтын хялбар нөхцлөөр аюулгүй ажиллагааг ханган, найдвартай, өндөр үр ашигтайгаар ажиллуулах нөхцлүүдийг бүрдүүлж өгсөн.

Нам хүчдэлийн хөдөлгүүрийн үндсэн үзүүлэлт

Тэжээлийн хүчдэл     220/380/660 [В]

Чадал                          1,9 – 1600 [кВт]

Эргэлтийн хурд          3000 – 176,5 [эрг/мин]

Оврийн хэмжээ         132 – 710 [мм]

Хамгаалалтын зэрэг  IP54, IP55

image001

Хамтран ажиллагч байгууллагууд