Хайх үгээ оруулна уу..

Давтамж хувьсгуур

УНИВЕРСАЛ, ӨНДӨР ХҮЧИН ЧАДАЛ БҮХИЙ:

SEW-EURODRIVE -ийн давтамж хувьсгуурууд болон хөтлүүрийн систем нь бүх төрлийн хөтлүүрийн техникийг удирдан ажиллуулах боломжтой. Үйлдвэрлэгч нь өөрийн модуль системээ хөтлүүрийн техниктээ ч мөн ашигладаг: арвин сонголт нь бүх төрлийн хэрэглээнд зориулагдсан байдаг.

MOVITRAC ® B

Асинхрон хөдөлгүүрт зориулсан авсаарсан хямд давтамж хувьсгуурууд

230В                      0,25…30 кВт      1/3фаз

400/500В             0,25…75 кВт      3фаз

MovitracB

 

MOVITRAC® LTE-B

Хямд үнэ, өргөн сонголт

115/230В             0,37…4 кВт         1/3фаз

400В                      0,75…7,5 кВт     3фаз

MovitracLTEB

 

MOVIDRIVE ® B

Өндөр хүчин чадал бүхий хөтлүүрийн систем. Асинхрон болон серво хөдөлгүүрийн удирдлага, тусгай функц болон нэмэлт програмчлагдах модуль, IPOSplus  систем

200/240В            1,5…37 кВт         3фаз

400/500В             0,55…250 кВт    3фаз

MovidriveB

Хамтран ажиллагч байгууллагууд