Хайх үгээ оруулна уу..

iStart шунтлагч контактор бүхий нам хүчдэлийн зөөлөн асаалтын төхөөрөмж


iStart нь 7-1100А, 208-690В нам хүчдэлийн цахилгаан хөдөлгүүрт зориулсан бичил процессор бүхий тоон төхөөрөмж юм.

iStart нь өөртөө шунтлагч контактор бүхий Solcon компанийн үйлдвэрлэдэг тоон систем бүхий шинэ үеийн нам хүчдэлийн зөөлөн асаалтын төхөөрөмж юм.

iStart нь төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн салбарт ашиглах боломжтой олон төрлийн асаалт зогсоолтын функци бүхий зөөлөн асаалтын төхөөрөмж юм.

istart-breakoutАсаалт зогсоолтын төрлүүд 

 • Хоёр болон гурван фазын тиристорын төрлийн удирдлагатайгаар захиалах боломж
 • Өндөр асаалтын гүйдлийг болон механик гэмтлийг бууруулах боломж
 • Цохиогүй, зөөлөн асаалт зогсоолт
 • Гүйдлийн хязгаарлалт
 • Насосны хэрэглээнд зориулсан нэмэлт сонголтууд
 • Гүйдэл болон моментын удирдлагын төрлүүд

iStart ба хөдөлгүүрийн хамгаалалтууд

 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн богино интервалт асаалт
 • Сунжирсан асаалаас (хамгааллын хамгийн доод түвшин)
 • Өндөр гүйдлээс хамгаалах асаалтыг түр саатуулах хугацааны төхөөрөг
 • Хэт өндөр температураас хамгаалах
 • Фазын алдагдалаас
 • Фазын сөөлжилт ба давтамжийн хазайлтаас
 • Өндөрссөн/намссан хүчдэлээс
 • Ачаалал үгүй болох үеийн (дамжлагын тууз тасрах г.м)
 • Хагас дамжуулагчид гарах алдаанаас
 • Төхөөрөмжийн халалтаас
 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн тусгаарлагчийн тест (нэмэлт)
 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн термистор (нэмэлт)
 • Аналог гаралт (нэмэлт)
 • Суурьлагдсан шунтлагч контактор ажиллах үеийн бүх хамгаалалтуудын идэвхижүүлэлт

iStart дэлгэцийн өгөгдлүүд

 • Хоёр мөр бүхий LCD дэлгэц, мөр тус бүр 16 тэмдэгттэй
 • Зөөврийн дэлгэцний оролт
 • Олон хэлний сонголт
 • Гэрлийн 5 индикатор – On, Run, Ramp Up/Down, Fault, Comm
 • Статистик өгөгдлүүд харах боломж
 • Төрөл бүрийн тохиргоо хийх боломжтой

iStart удирдлагын функци

 • Оптик тусгаарлагч бүхий оролт гаралтууд, хоёр релет гаралт
 • Гараас болон алсын зайн хаялт
 • Аналог гаралт
 • MODBUS RTU, PROFIBUS, DeviceNet протокол бүхий RS485 холбооны порт
 • Товчлуурууд ашиглан хийх хялбар тохиргоо
 • Дизель генератораас асаалт хийх боломжууд

iStart-control

iStart бүтэц

 • Ашиглалтын хүнд нөхцөл зориулагдсан: орчны температур 40°С хүртэл
 • Авсаархан, бага жинтэй хөнгөн цагаан корпустай

RVS-DN ашиглах салбарууд

 • Насос (усан хангамж, үйлдвэрүүд)
 • Компрессорын хэрэглээнд
 • Конвейерууд болон дан төмөр замуудад
 • Холигч болон хутгагчуудад
 • Вентилятор болон центрофугт

Хамтран ажиллагч байгууллагууд