Хайх үгээ оруулна уу..

RVS-DN нам хүчдэлийн зөөлөн асаалтын төхөөрөмж


unit-RVS-DN-mainRVS-DN нам хүчдэлийн зөөлөн асаалтын төхөөрөмж нь цахилгаан хөдөлгүүрт зориулсан маш найдвартай төхөөрөмж юм.

Уг ЗАТ нь богино холбоот ротор бүхий цахилгаан хөдөлгүүр асаахад зориулсан.

RVS-DN нь ашиглалтын хүнд нөхцөлд 4-3500А, 4-3000кВт, 208-690В ын хөдөлгүүрүүдийг хамгаалхад ашиглана.

RVS-DN давуу талууд

 • Өндөр асаалтын гүйдлийг бууруулах болон механик эвдрэлийг багасгах
 • Гурав дахь үеийн бичил процессорууд
 • Ашиглалтын хүнд нөхцөл зориулагдсан: орчны температур 50°С хүртэл
 • Хөдөлгүүрийн зөөлөн асаалт болон зогсоолт
 • Контакторуудад конденсатор холбох боломж
 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн асаалт болон зогсоолтын онцгой шийдэл(тэсрэлтээс хамгаалсан хөдөлгүүрт зориулсан)
 • Насосны удирдлага, хоёрдогч тохиргоо, нам хурдны сөргүү эргэлтийн горим, эрчим хүч хэмнэх горим зэрэг онцгой функцууд
 • Гүйдэл болон моментыг дагуу асаалт болон зогсоолтын үзүүлэлтүүд
 • Хөдөлгүүр хамгааллын өргөн сонголт
 • Олон хэл дээрхи үйлдлийн систем
 • MODBUS, PROFIBUS, MODBUS/TCP протокол бүхий RS485 холбооны порт
 • 45-65 Гц ийн давтамжийг автоматаар хайх үйлдэл нь цахилгаан хөдөлгүүрийг сүлжээний давтамжийн хэлбэлзэлийн үед асааж зогсоох боломжийг бүрдүүлдэг
 • Орчны температур 50°С хүртэл хэмд 820А гүйдэлтэйгээр шунтлагч контакторгүйгээр ажиллах боломж

RVS-DN ба хөдөлгүүрийн хамгаалалтууд

 • Асаалт зогсоолтын түр саатлаас
 • Сунжирсан асаалаас (хамгааллын хамгийн доод түвшин)
 • Өндөр гүйдлээс хамгаалах асаалтыг түр саатуулах хугацааны төхөөрөг
 • Нам гүйдлээс хамгаалах асаалт түр саатуулах хугацааны төхөөрөг
 • Сонголт хийх боломж бүхий дулааны хамгаалал
 • Фазын алдагдалаас
 • Фазын сөөлжилт ба давтамжийн хазайлтаас
 • Програмчлагдсан автомат хаялтын функци бүхий өндөрссөн болон намссан хүчдэлээс
 • Ачаалал үгүй болох үеийн (дамжлагын тууз тасрах г.м)
 • Хагас дамжуулагчид гарах алдаанаас
 • Төхөөрөмжийн халалтаас
 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн тусгаарлагчийн тест (нэмэлт)
 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн термистор (нэмэлт)
 • Аналог гаралт (нэмэлт)
 • Гадна шунтлагч контактор ашиглаж буй тохиолдолд бүх хамгаалалтуудын идэвхижүүлэлт

RVS-DN удирдлагын функц

 

 • Тусгаарлагч бүхий оролт гаралтууд
 • Гурван С/O гарах реле
 • Аналог гаралт
 • MODBUS RTU, MODBUS Plus протокол бүхий RS485 холбооны порт
 • Олон хэл дээрхи үйлдлийн систем
 • Гэрлэн индикаторууд
 • Статистик өгөгдөл
 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн тусгаарлагчийн хамгаалалт
 • Дизель генератораас асаалт хийх боломжууд

RVS-DN бүтэц

 • Ашиглалтын хүнд нөхцөл зориулагдсан: орчны температур 50°С хүртэл
 • Авсаархан, бага жинтэй
 • B, G загваруудын удирдлагын модуль ижил хэмжээтэй
 • Шунтлагч контактор ашиглахад зориулсан бэлдэц(нэмэлт), шунтлагч контактороор холбосон тохиолдолд хамгааллын бүх үйлдлүүд хийгдэнэ

RVS-DN ашиглах салбарууд

 • Насос (усан хангамж, үйлдвэрүүд)
 • Компрессорын хэрэглээнд
 • Конвейерууд болон дан төмөр замуудад
 • Холигч болон хутгагчуудад
 • Вентилятор болон центрофугт

Хоёр фазын цахилгаан хөдөлгүүрт зориулсан RVS-DN AG

Энэхүү хэрэглээнд зориулсан ЗАТ ийг бид тусгайлан захиалагаар үйлдвэрлэдэг тул нэмэлт мэдээлэл авхын тулд бидэнтэй холбогдоно уу.

Хамтран ажиллагч байгууллагууд