Хайх үгээ оруулна уу..

DR-серийн хөдөлгүүрүүд

Дэлхийн өнцөг булан бүрт хэрэглэгдэнэ

SEW-EURODRIVE компанийн үйлдвэрлэдэг гурван фазын асинхрон хөдөлгүүрүүд нь Дэлхий нийтээр дагаж мөрддөг эрчим хүчний хэрэглээний ангиллын стандартын шаардлагад нийцдэг.

Модуль систем: гурван фазын стандарт хөдөлгүүрүүд болон эрчим хүчний хэмнэлтэт хөдөлгүүрүүд

Ac motor

DRS сери

DRE сери

DRP сери

DRU сери

DRS серийн хөдөлгүүр нь  IEC 60034 Т30  стандартын дагуу IE1 тэмдэглэгээтэй байх бөгөөд АҮК нь “стандарт” ангилалд багтана. DRE серийн хөдөлгүүр нь  IEC 60034 Т30  стандартын дагуу IE2 тэмдэглэгээтэй байх бөгөөд АҮК нь “High efficiency” ангилалд багтана. DRP серийн хөдөлгүүр нь  IEC 60034 Т30  стандартын дагуу IE3 тэмдэглэгээтэй байх бөгөөд АҮК нь “Premium efficiency” ангилалд багтана. DRU серийн хөдөлгүүр нь  IEC 60034 Т30  стандартын дагуу IE4 тэмдэглэгээтэй байх бөгөөд АҮК нь “Super premium efficiency” ангилалд багтана.

DR серийн хөдөлгүүрүүд нь төрөл бүрийн нэмэлт тоноглолтой хийгдэх боломжтой бөгөөд эдгээрээс дурьдвал:

  • Цахилгаан механик хавчдаг тоормос BE, буцаах эргэлтийн хязгаарлагч RS
  • Давтамж хувьсгуур MM, асаалтаас хамгаалах төхөөрөмж MSW
  • Халалтаас хамгаалах мэдрэгч TF, TH, дулаан мэдрэгч KY, PT
  • Хөргөлтийн сэнс Z, AL, U, LF, UL
  • Албадмал хөргөлт V
  • Холболт IS, AC, KCC, KC1
  • Энкодерүүд ES7, EG7
  • Мэдрэгч E17
  • Хуримтлагдсан конденсаци гадагшлуулах нүх DH
  • 2 талт гол

Хамтран ажиллагч байгууллагууд